Adamın birisine soru soruyorlar. *' En sevdiğiniz söz* ' verdiği cevap
> muhteşem : *' vicdan* ' Bizler sadece bilim adamları yetiştirmekle
> kalmayıp, sağlam karakterli çocuklar da yetiştirmek durumundayız. Buna
> mecburuz. Hem de her zamankinden daha çok. Uzmanlar uyarıyor: ' Televizyon
> ve şov dünyasında gençlere yönelik kişisel şov ve yeteneğe bağlı
> yarışmalar, kısa yoldan şan ve şöhrete ulaşma hayalleri olan gençleri
> olumsuz yönde etkilemekte. Bu görüşler elbette ki gençleri ahlak dışı
> olumsuzluklara itmemeli. Aslında bu alanda çarşaf dolusu araştırmalar da
> yapılsa ortada *bir gerçek var.* Çalışmadan, üretmeden, ortaya bir şey
> koymadan hayata atılmak ve gelecek hayalleri kurmak fikri günümüzdeki
> gençler arasında oldukça yer bulan bir kavram*. Yanlış bir inanış*. Gerek
> medyada, gerekse toplumsal manada sık sık tartışılan bir konu olarak gündem
> bulan bu temayı yazamadan edemezdim. Özellikle gençlere yönelik yazdığım *'
> Haramın binası olmaz gençler* ' yazısından sonra gelen çok sayıdaki
> elektronik posta mektupları toplumsal vicdana mesaj verir nitelikteydi. Bir
> kere baştan belirtmek gerekir ki, insanları dolandırarak, kandırarak,
> korkutarak haksız kazanç sağlamak her devirde günah olduğu gibi, kanunlar
> önünde de suçtur. *Hele hele kendisine Polis, Savcı ve diğer unvanları
> atfederek masum insanları* *dolandırmak, haram kazanç sağlamak hangi
> vicdana sığar?* İnsan yoksul olabilir. İşsiz kalabilir. Ama bu gerekçelerin
> ardına sığınıp ahlaksız bir düşünce tarzı içinde olup, menfaat temin etmek
> amaçlı suçsuz günahsız insanların kanına girerek akla hayale gelmeyen
> entrika ve desiseyle kazanç sağlamak erdemli bir yol değildir. Olamaz da.
> Aile kurumunun önemine her zaman atıfta bulunan bir toplumuz*. Her şey
> ailede başlar ve her şey ailede biter.* Edep ve görgü gibi diğer kavramlar
> da bu kutsal ocakta şekillenir. Ailede kazanılan değerler ömür boyu
> sürmekte ve kişiye rehber niteliği taşımaktadır. Eğer ki o ailede
> ebeveynler çocuklarına gerekli ilgiyi ve sevgiyi sunamazlarsa ileride
> yaşanacak kötülüklerin tohumunu atmaktadırlar. Bunda anne kadar babanın da
> etkisi vardır. Yine üzerine basa basa söylüyorum*. Hiçbir* *mazeret insanı
> ahlaksız kılamaz*. Kişi bazı şeylerin ardına saklanıp bunu bahane olarak
> gösteremez. Etrafta o kadar işsiz ve yoksul olduğu halde her şeyi
> helalinden isteyen o kadar onurlu ve şahsiyetli insan var ki anlatamam.
> Etrafımızda her şeyin para, menfaat ve çıkar olmadığını kavrayan ve bilen
> birçok insan var*. Gençler, keşke kahve köşeleri yerine* *laboratuarlarda
> sabahlasa*. Üretse. Okusa. Yazsa. Çizse. Hiç olmazsa iz bırakırlar. Gençler
> pusu kurmak yerine çalışmak kültürünü kavrasa. İnsanlara alçakça pusu
> kurarak parasını, pulunu, birikimini çalmak insana bir şeyler kazandırmaz.
> O para haydan geldiği için huya gidecektir. Bundan emin olunuz. Paranın her
> şey de geçmediğini pekâlâ biliyorsunuz. İsminiz ve soyadınız paranızdan
> daha değerlidir. Para elbette kazanılır. Ya giden değerler yargısı. Ya
> onur. Ya karakter. Bunlar bir şey ifade etmiyor mu? Gençler aklınızı
> kullanın ve sağduyu olun. Mantığın gerektirdiği şeyleri hayata
> uyarlayın. *Ahlakdışı
> yöntemlerle ölümsüz olanı tarih yazmamıştır.*


2882279 Ziyaretçi