POLİSİN ÖZLÜK HAKLARI - İsa ALTUN

Suç ve suç unsuruna karşı savaş veren Türk Polisi, sağladığı en küçük delilden sanık ya da sanıklara ulaşarak adaletin tecellisi için soğuk- sıcak demeden, gecesini gündüzüne katmakta. Bir yerde huzurun önemi ne kadar önemli ise orada asayişin de sağlanması konusu da o derece önemlidir. Yatırım ve istihdam için güvenlik duygusunun önemini anlatmaya gerek yok sanırım. İş adamı yatırım yapacağı yerde huzur ve esenlik ister. Bunu sağlayabiliyorsanız orada müreffeh insanlar yaşayacaktır.

Kuşkusuzdur ki, Türk Polisi son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm içindedir. Yurt dışından da Türk Polisine duyulan bu teveccüh son derece anlamlıdır. " Gelin, Polisimizi eğitin " talepleri bunun sadece tek bir göstergesi. Akademisyen Polislerin artan sayısı ile, çoğu üniversitelerimizde ders veren Polislerimizin sayısındaki artış da başka bir bahtiyarlık. Gücünü yasalardan alarak hizmet sunan Türk Polisi, hayatın her alanında halkla iç içe. Bu iç içelik Polisin bireylere olan yaklaşımını da bir büyük fotoğraf olarak önümüze koymaktadır. Kurduğu sağlıklı iletişim Polisin görev anlayışını da ortaya koymakta ve davranış kriterlerini de yansıtmaktadır.

Kurumlar arası yapılan anketlerde onurlu Türk Polisine duyulan güven oranları her yıl artarak devam etmesinden daha büyük bir ölçü olamaz. Bu bile ayrı bir övünç kaynağı. Türk Polisinin gerek operasyonel anlamdaki , gerekse suçu azaltma ve önleyici hizmetlerdeki katkısını istatistiki bazda verilerle ortaya çıkmaktadır.

Belirtmeliyim ki, yerel ve global alandaki başarılarını düzenli olarak medyadan izlemekteyim. Türk Polisinin bu anlamlı başarısı sadece suçu azaltmakla sınırlı değil. ( Ülkemizin bulunduğu jeolojik konum açısından ele geçirilen uyuşturucu maddeler vs vs ) Polis yıllardır delilden sanığa ulaşmakta ve teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmakta. Fedakar ve azimkar bir şekilde ülkesine hizmet eden Polis gerek şehitleri, gerekse gazileriyle ülkenin huzur ve esenliği için canını hiçe saymaktadır.

En basitinden bir gasp sanığını bile ele geçirmek için günlerce parklarda sabahlayan Polis arkadaşlarımı bilirim.Hele hele ele geçirilen sanıklardan sonra duyulan vicdan rahatlığı ve mutluluğu da yaşayan bir insan olarak Polise, acaba gerekli sevgi ve saygının gösterilip gösterilmediğini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Suçluyu saklayan, sahiplenen ve Polisi aşağılayan, şiddet uygulayan ve en acısı da hakir gören insanlarla iç içe olduğumuzu da hatırdan çıkartmayalım.

Bu odakların içinde medyada malesef bazı kalemşörler ne acıdır ki, son zamanlarda Polise karşı
önyargı ve husumet içinde. Sahip oldukları tek şey çekiç olduğu için, herşeyi çivi olarak gören bu zihniyet ne yazık ki ön yargısını bir türlü yıkamıyor. Polisin kimsenin merhametine ve acıma duygusuna ihtiyacı yok.Ne de olsa kanun ve nizamlarla çalışıyor. Umutsuz olmaya, gaflete düşmeye gerek yoktur. 22 yıl önce mesleğe başladığım zaman, sahip olunan ( idari,adli vs vs ) haklar ile şimdiki kazanılmış haklar arasında bir hesap yapılsa elbetteki bariz bir farkı vardır. O ayrı bir yazı konusu olacaktır elbette.

Her kurumun bazı sorunları olduğu gibi Türk Polisinin de acilen çözülmesi gereken ve bekleyen sorunlarıelbette vardır.Ama bu sorunların da çözüm bulacağına olan inancım tamdır.Ne yazık ki Polisin yumuşak karnını kullanan ve Polisi yıpratmak amacıyla Polis üzerinden gündeme gelmek isteyen kişiler de var. Bunlar Polise şirin görünmekten, isim yapmaktan , gazetelerine tiraj artırmaktan başka hiçbir kaygıları yoktur. Çok gördük böylelerini.

Polisin sorunları kaleme alıp üç gün sonra Polisi tukaka ilan edenleri unutacak balık hafızalı değiliz. Açıkçası ben her şeye karşın umudumu taze tutanlardanım. Son günlerde gündeme gelen yeni anayasa çalışmaları ile bu temel sorunları kökünden hallededecektir dye düşünüyorum. Bir ülkenin zenginliği sahip olduğu değerler evrensel kazanımlardır diye düşünüyorum.Bunun da kaynağı Anayasadır. Yeni Anayasa ile sadece Polisin değil tüm kamunun hak ettiği tüm zenginliklere kavuşacağına olan inancım tamdır. Yeise, karamsarlığa ve olumsuz duygulara kapılmaya gerek olmadığı kanattindeyim.En küçük şikayetin, yakınmanın bile dikkate alındığı ve değerlendiği bir havuzda Polisin bekleyen sıkıntıları da çözüme kavuşacaktır.

 


2882270 Ziyaretçi